HUR VET JAG VILKEN PRODUKT SOM ÄR BÄST FÖR MIG?

Du kan fråga din behandlande läkare/sjuksköterska vilken produkt de rekommenderar och varför eftersom alla produkter inte är uppbyggda på samma sätt.

Olika produkter kan upplevas och hålla olika länge. De kan också vara godkända för andra indikationer i ansiktet, vilket betyder att de har kliniska studier som visar att de är effektiva och säkra för just det området.