HUR LÄNGE HÅLLER RESULTATET?

Fillers håller vanligtvis upp till ett år, men i vissa fall upp till 18 månader beroende på vilken del av ansiktets om behandlats.