VAD HÄNDER OM JAG INTE ÄR NJÖJD MED RESULTATET?

Om du är missnöjd med behandlingsresultatet kommer din behandlande läkare/sjuksköterska att diskutera alternativa lösningar med dig.