VAD ÄR VIKTIGT FÖR MIG ATT KÄNNA TILL OM SKÖNHETSKLINIKEN?

Juvéderm säljs endast till medicinskt utbildad personal som läkare och sjuksköterskor. Det är något vi på Allergan har bestämt för att öka din säkerhet. Dessa får även träning i hur produkterna ska injiceras för att uppnå ett säkert och naturligt resultat.

Din första konsultation skall alltid vara ansikte mot ansikte med din valda behandlare som tar din fulla medicinska historik och bedömmer om du är är lämplig för att göra en behandling med filler.

Du skall aldrig känna dig pressad att göra en behandling. För att få en checklista på frågor som du skall diskutera med din behandlare besök ”Nästa steg” på den här sidan