Vad omfattar denna integritetspolicy?

Denna integritetspolicy gäller för webbplatser, mobila applikationer och digitala tjänster som länkar till eller publicerar denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy är avsedd för att meddela dig vilka personuppgifter Allergan plc, inklusive våra anknutna enheter (som gemensamt kallas ”Allergan,” ”vi,” ”vår,” eller ”oss”) får samla in om dig, hur vi samlar in dina personuppgifter, för vilka ändamål vi använder dina personuppgifter, för vem vi får offentliggöra dina personuppgifter och vilka rättigheter du har att begränsa vår användning av dina personuppgifter. I denna integritetspolicy kommer vi kollektivt att referera till webbplatser, applikationer och digitala tjänster som länkar till eller publicerar denna integritetspolicy som ”webbplatser”.

Vilka personuppgifter får vi samla in om dig?

Via våra webbplatser som länkar till denna integritetspolicy, kommer vi att samla in och behandla personuppgifter, som inte direkt identifierar dig med namn (såsom IP-adress) eller inkluderar din kontaktinformation, men som får användas för att identifiera att en specifik dator eller enhet har åtkomst till vår webbplats och som i kombination med viss annan information skulle kunna användas för att identifiera dig. Vi får dessa personuppgifter genom dina interaktioner med våra webbplatser.

De personuppgifter vi behandlar om dig via våra webbplatser som länkar till denna integritetspolicy kan innehålla följande kategorier av personuppgifter:
 • Demografiska uppgifter,
 • Online-identifierare,
 • IP-adress,
 • Data från våra cookies,
 • Tredjepartscookies, och/eller,
 • Användning och utnyttjande av sociala medier
I de fall vi direkt samlar in identifierbara personuppgifter om dig, kommer följande integritetsmeddelanden att förse dig med ytterligare information om vad vi får samla in, hur vi kommer att samla in denna information, för vilka ändamål vi får samla in den, för vem vi får offentliggöra den och vilka rättigheter du har att begränsa vår användning av den. Klicka på följande integritetsmeddelanden som gäller dina interaktioner med oss: Läs mer: GDPR (Dataskyddsförordningen) - Integritetsmeddelande för konsument.

Hur kommer vi att använda dina personuppgifter?

Behandling av dina personuppgifter omfattar de fall där vi kan registrera, organisera, strukturera, lagra, anpassa eller ändra, hämta , konsultera, använda, offentliggöra genom överföring, spridning eller på annat sätt göra tillgängliga, anpassa eller kombinera, begränsa, radera eller förstöra dina personuppgifter.
Vi kan behandla dina personuppgifter för följande ändamål:
 • Vårt företags efterlevnad vad gäller anläggning, nätverk och säkerhetsändamål,
 • Auktorisering, beviljande, administration, övervakning och avslutande av åtkomst till eller användning av Allergan-system, anläggningar, register, egendom och infrastruktur,
 • Spåra dina interaktioner med oss,
 • Granskning av våra program och tjänster vad gäller efterlevnadsändamål,
 • I de fall vi har lagliga skyldigheter att behandla personuppgifter,
 • Statistisk analys, inklusive analyser utförda av våra säljare,
 • Webbplatsadministration, och/eller
 • Marknadsföringsaktiviteter, inklusive tredjepartsspårning och skapande av en intressebaserad profil, relaterad till dina interaktioner med oss eller andra
För ytterligare ändamål där vi är skyldiga att meddela dig och få ditt samtycke, inklusive de ändamål som krävs enligt lokal lagstiftning, behöver vi ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter för dessa ändamål.

Vilken är vår rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter?

Den tillämpliga rättsliga grunden för vilken vi behandlar dina personuppgifter för de specifika syften som anges ovan inkluderar följande:
 • Baserad på ditt samtycke: I vissa fall kan vi be dig om ditt samtycke för att samla in och behandla dina personuppgifter. Om du väljer att ge oss ditt samtycke, kan du senare dra tillbaka ditt samtycke (eller välja bort) genom att kontakta oss som det beskrivs i avsnittet ”hur kontaktar du oss” nedan. Observera att om du drar tillbaka ditt samtycke kommer det inte att påverka någon behandling av dina redan befintliga personuppgifter. I de fall vi behandlar dina personuppgifter baserat på samtycke, kommer vi att ge dig mer detaljerad information när vi får ditt samtycke.
 • Överensstämmelse med gällande lagar eller fullgörande av ett avtal: Under särskilda omständigheter, kan vi behöva behandla dina personuppgifter för att följa en relevant lag/förordning eller för att uppfylla våra skyldigheter enligt ett avtal som du är föremål för. I de fall vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, kommer du sannolikt inte att tillåtas invända mot denna bearbetningsaktivitet, men du brukar ha rätt att få tillgång till eller granska denna information om det inte skulle hindra våra lagliga skyldigheter. I de fall vi behandlar för att uppfylla våra avtalsförpliktelser enligt ett avtal där du utgör en part, kan du kanske inte göra invändningar mot denna behandling eller om du väljer att välja bort eller invänder mot vår behandling, kan det påverka vår förmåga att utföra en avtalsförpliktelse som du är berättigad till.
 • Vårt legitima intresse: Vi kan behandla dina personuppgifter baserat på våra legitima intressen av att kommunicera med dig och att hantera våra interaktioner med dig avseende våra produkter och tjänster, vetenskaplig forskning och utbildningsmöjligheter. Utöver de andra rättigheterna som du kanske har beskrivna nedan, har du rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter. Du kan registrera din invändning genom att kontakta oss som det beskrivs i avsnittet ”hur kontaktar du oss” nedan.

Cookies och liknande tekniker som samlar in personuppgifter

Webbfyrar (taggar)
Våra webbplatser får använda en teknik känd som webbfyrar, vilken tillåter insamling av webblogginformation. En webbfyr är en liten grafik på en webbplats eller i ett e-postmeddelande, utformad för att spåra visade sidor eller öppnade meddelanden. Webblogginformation samlas in när du besöker en av våra webbplatser av den dator som är värd för vår webbplats (kallad ”webbserver”).

På vissa webbplatser eller i e-postmeddelanden som vi skickar till dig, får vi använda en teknik som kallas ”webbfyr” (också känd som ”åtgärdstagg” eller ”transparent GIF-teknik”). Vi får använda webbfyrar för att hjälpa oss att avgöra vilka e-postmeddelanden som öppnats och om ett meddelande påverkats. Webbfyrar hjälper också till att analysera hur effektiva wepplatser är genom att beräkna antalet besökare på en webbplats eller hur många besökare som klickade på nyckelelement på en webbplats.

Cookies
Denna webbplats får använda en teknik som kallas ”cookie”. En cookie är en liten datafil som en webbplats kan placera på din dators hårddisk, där dina internet-webbläsarfiler förvaras. En cookie besparar dig besväret att ange viss information inom vissa registreringsområden, eftersom cookies kan användas för att aktivera en webbplats till att ”komma ihåg” information en besökare tidigare lagt till. En cookie hjälper också till att leverera innehållsspecifik information till dig och spårar hur delar av webbplatsen används. Cookies kan placeras på din dator både av oss och av tredje parter med vilka vi har ett avtalsförhållande, såsom webbanalystjänster och nätverkstjänster inom annonsering/reklam. I de flesta webbläsare eller annan programvara kan du ändra dina webbläsarinställningar för att radera cookies från datorns hårddisk, blockera alla cookies eller få en varning innan en cookie lagras. Kontrollera instruktionerna för din webbläsare för att lära dig mer om dessa funktioner. Om du avvisar cookies, kan webbplatsens funktionalitet vara begränsad och du kanske inte kan dra nytta av många av webbplatsens funktioner.

Spåra inte
Det finns olika sätt du kan förhindra spårning av din online-aktivitet. Ett av dessa är att ställa in en preferens i din webbläsare som varnar webbplatser du besöker, att du inte vill att de ska samla in viss information om dig. Detta kallas en Do-Not-Track (”DNT”)-signal. Observera att våra webbplatser och webb-baserade resurser för närvarande inte svarar på dessa signaler från webbläsare. För närvarande finns det ingen universellt accepterad standard för vad ett företag bör göra när en DNT-signal detekteras.

Google Analytics

Google Analytics kan användas för att göra vår webbplats bättre och för att hjälpa oss att förstå vilka delar av webbplatsen som utnyttjas. Google Analytics använder tekniska verktyg såsom, förstapartscookies och JavaScript-kod för att samla in information om besökare. Tjänsten Google Analytics spårar besökare på webbplatsen som har JavaScript. Google Analytics spårar anonymt hur besökare interagerar med en webbplats, samt varifrån de kommer och vad de gör på webbplatsen. Google Analytics samlar in informationen som anges ovan från användarna.

Denna information används för att administrera och uppdatera webbplatsen och vi kommer också att bedöma om besökarna på webbplatsen matchar den förväntade webbplatsens demografi och avgöra hur nyckelgrupper navigerar innehållet.
 1. Undantagsklausul:
  Google analytics erbjuder en undantagsklausul för webbplatsanvändare som inte önskar att deras uppgifter ska samlas in. Du kan få mer information om denna valmöjlighet här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 2. B. Användning av data:
  Google och dess helägda dotterbolag kan behålla och använda, med förbehåll för villkoren i sin integritetspolicy (som finns på http://www.google.com/privacy.html, eller på URL som Google då och då kan tillhandahålla), information som samlats in vid din användning av Google Analytics, avslöjanden och delning av information.

Sociala Media-plugins

Våra webbplatser får använda Sociala Media-plugins för att du enkelt ska kunna dela information med andra. När du besöker våra webbplatser, kan operatören av denna sociala media-plugin som är på vår webbplats, placera en cookie på din dator som låter operatören känna igen individer på deras webbplats, som tidigare har besökt dina webbplatser. Om du tidigare har loggat in på webbplatsen för sociala medier medan du surfar på vår webbplats, får sociala media-plugins tillåta denna webbplats för sociala medier att direkt ta emot identifierbar information om dig, vilket visar att du har besökt vår webbplats. Denna sociala media-plugin får samla in denna information åt besökare som har loggat in på sociala nätverk, huruvida de interagerar specifikt med denna plugin på vår webbplats. Sociala media-plugins tillåter också denna sociala media-webbplats att dela information om dina aktiviteter på vår webbplats med andra användare av deras webbplats för sociala medier. Allergan kontrollerar inte något av innehållet från sociala media-plugins. För mer information om sociala plugins från webbplatser för sociala medier, bör du hänvisa till dessa webbplatsers integritets- och datadelningspolicy.

Barns personuppgifter

Denna webbplats är inte avsedd för eller utformad för individer under 16 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från någon person under 16 år.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi använder administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder som uppfyller branschstandarden för att skydda våra personuppgifter mot förlust, stöld, missbruk, obehörig åtkomst, modifiering, avslöjande och förstörelse. Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till endast de medarbetare och tredje parter som agerar för vår räkning, som har ett legitimt företagsbehov av sådan åtkomst. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till tredje parter i de fall vi har erhållit skriftliga försäkringar att dina personuppgifter kommer att skyddas på ett sätt som överensstämmer med detta integritetsmeddelande och vår integritetspolicy och våra förfaranden.

För vem och när kommer vi att offentliggöra eller dela dina personuppgifter?

Vi kommer att dela eller att offentliggöra dina personuppgifter för följande enheter:

 • Våra globala dotterbolag, enligt diskussionen nedan.
 • Tredje parter med vilka vi sluter avtal att utföra tjänster för vår räkning för att utföra aktiviteter eller funktioner relaterade till våra behandlingsmål avseende dina personuppgifter som beskrivs ovan. Om detta skulle vara fallet, kommer vi att kräva att dessa tredje parter, som agerar för vår räkning, skyddar sekretessen och säkerheten i dina personuppgifter som vi delar med dem. Om inget annat anges specifikt i denna integritetspolicy, måste dessa tredje parter avtalsenligt vara överens om att de inte kommer att använda eller offentliggöra dina personuppgifter för andra ändamål än vad som är nödvändigt för att utföra tjänster åt oss, utföra tjänster för vår räkning eller att följa gällande lagar eller förordningar.
 • Regeringsorgan, revisorer och myndigheter. Vi får offentliggöra dina personuppgifter för statliga byråer, myndigheter och revisorer som svar på informationsförfrågningar eller som annars krävs enligt lagar, förordningar eller branschkoder.
 • Potentiella eller faktiska tredjepartsköpare. Om vi bestämmer oss för att omorganisera eller avyttra vår verksamhet, genom en försäljning, fusion eller förvärv, kan vi dela dina personuppgifter med faktiska eller potentiella köpare. Vi kommer att kräva att sådana köpare behandlar dina personuppgifter konsekvent med detta integritetsmeddelande.


Hur överför vi dina personuppgifter internationellt?

Vi kan överföra dina personuppgifter till våra andra globala dotterbolag. Du hittar namn och kontaktuppgifter för Allergans dotterbolag på https://www.allergan.com/home. Dessutom kan dessa dotterbolag i sin tur överföra dina personuppgifter till våra andra globala dotterbolag. Några av våra dotterbolag och deras databasplatser kan finnas i länder som inte säkerställer en adekvat nivå av dataskydd som liknar lagarna i landet där du bor. Oavsett detta, är alla våra dotterbolag skyldiga att behandla dina personuppgifter i enlighet med detta integritetsmeddelande och våra policyer och förfaranden för integritet och dataskydd.

 • EU-US och Schweiz-US Privacy Shield-meddelande (ramverk för överföring av personuppgifter från EU till USA):
  Allergan och dess dotterbolag i USA kan ta emot personuppgifter från individer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz. Vi följer EU-US och de schweiziska-US Privacy Shield-principerna (Privacy Shield Principles), med avseende på insamling, användning och lagring av personuppgifter från EES och Schweiz. Om det föreligger någon form av konflikt mellan villkoren för detta integritetsmeddelande och Privacy Shield- principerna, är det Privacy Shield-principerna som gäller. För mer information om Privacy Shield-ramverket och för att se vår certifiering, gå till https://www.privacyshield.gov/. Internationella centret för tvistlösning (ICDR) fungerar som vår tvistlösningsleverantör från tredje part, vilket krävs av Privacy Shield-ramverket. Om du har ett klagomål avseende vår Privacy Shield-efterlevnad, kan du kontakta oss direkt eller kontakta ICDR på http://go.adr.org/privacyshield.html . Under vissa omständigheter kan det vara möjligt för dig att åberopa bindande skiljeförfarande. Vi är föremål för undersöknings- och verkställighetsbefogenheterna för US Federal Trade Commission (den amerikanska federala konkurrensmyndigheten) angående vår efterlevnad av Privacy Shield-principerna.
Vi kan överföra dina personuppgifter till våra tredje parter med vilka vi sluter avtal att utföra tjänster för vår räkning, att utföra aktiviteter eller funktioner relaterade till behandlingsändamålen avseende dina personuppgifter som beskrivs ovan. Våra tredje parter är avtalsmässigt skyldiga att följa gällande lagar eller förordningar, samt att ha en giltig gränsöverskridande överföringsmekanism på plats för EU-personuppgifter för att ta emot EU-personuppgifter, vilka kan innehålla en ”adekvat” bestämning från Europeiska kommissionen EU-US och/eller schweiziska-US Privacy Shield-certifieringar, och/eller genomföra EU-standardavtalsklausuler med oss.

För mer information om våra gränsöverskridande överföringar av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss genom att använda informationen som det beskrivs i avsnittet ”hur kontaktar du oss” nedan.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter under varaktigheten av ditt affärsförhållande med oss. Vi kommer att lagra och behålla de personuppgifter vi samlar in om dig i enlighet med vårt bolags policy för datalagring, varefter de kommer att arkiveras eller raderas. Ett detaljerat schema för vår retentionspraxis finns på https://www.allergan.com/home. Observera att viss information kan behållas under längre tidsperioder om vi har fortsatta skyldigheter till dig eller om det krävs enligt lokal lag.

Länkar till tredje parts webbplatser

Som en bekvämlighet för våra besökare, får denna webbplats innehålla länkar till andra webbplatser som ägs och drivs av tredjeparter som vi tror kan erbjuda användbar information. De policyer och procedurer vi här beskriver gäller inte dessa webbplatser. Vi ansvarar inte för insamling eller användning av personuppgifter genom eller på någon av dessa tredje parts webbplatser. Därför fråntar vi oss ansvaret för för tredje parts användning av personuppgifter, erhållna genom att använda tredje partens webbplats. Vi föreslår att du kontaktar dessa webbplatser direkt för information om deras integritet, insamling av uppgifter och distributionspolicyer.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att se och få en kopia av dina personuppgifter, inklusive en elektronisk kopia, som vi har samt att be oss göra korrigeringar av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi har om dig. Du kan också begära att vi raderar dina personuppgifter då de inte längre behövs för de ändamål du avsett med dem, begränsa hur vi behandlar dina personuppgifter till vissa begränsade ändamål i de fall radering inte är möjlig eller att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Under vissa omständigheter kan du eventuellt begära att vi skickar en kopia av dina personuppgifter till en tredje part du väljer.
För att utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss enligt vad som anges i avsnittet ”hur kontaktar du oss” nedan. Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten (se detaljer under ”åtgärder” nedan) i de fall du tycker att dina rättigheter har kränkts.

Vad händer om vi reviderar detta integritetsmeddelande?

Ibland kan vi göra ändringar i detta integritetsmeddelande för att påvisa förändringar i våra juridiska skyldigheter eller hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer att meddela dig om eventuella väsentliga redigeringar i detta integritetsmeddelande, vilket kommer att träda i kraft när det meddelas.

Hur kontaktar du oss om du har några frågor eller problem?

Vänligen kontakta Allergans EU-dataskyddsansvarig (DPO) genom att använda informationen nedan för att:
 • Ställa frågor,
 • Ange ett problem eller ett klagomål,
 • Välja bort ett program eller en tjänst, och/eller
 • Att utöva någon av dina rättigheter som anges ovan, inklusive åtkomst till, korrigering, bärbarhet, invändning, begränsning och radering.


Allergans EU-DPO (dataskyddsansvarig)
Postadress: Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, UK
E-postadress: IR-EUDPO@allergan.com

Vilka åtgärder finns tillgängliga för dig?

För mer information om din integritet och dina dataskyddsrättigheter eller om du inte kan lösa ett problem direkt med oss och önskar framföra ett klagomål, vänligen kontakta din landsspecifika dataskyddsmyndighet eller Allergans ledande datatillsynsmyndighet:

Irlands dataskyddskommissionär
Postadress:Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois
Telefonnummer:+353 57 8684800 +353 (0)761 104 800
E-postadress: info@dataprotection.ie