Vår friskskrivningsklausul

Informationen på denna webbplats är endast avsedd för information och utbildning, och ska inte användas i stället för rådgivning från kvalificerad, legitimerad läkare. Produkten är en CE-märkt medicinteknisk produkt med kliniska indikationer och egenskaper. Vi rekommenderar alltid en konsultation med kvalificerad, legitimerad läkare som kan ge råd om vilken produkt inom urvalet som är bäst lämpad för dina individuella behov.